NYFW Fall/Winter 2019-Tadashi Shoji Runway Show, New York, USA – 07 Feb 2019