100 ימים

מאה ימים שאני מנהלת את הבלוג הזה. בסך הכל מאה ימים וכל כך הרבה טוב שהגיע אליי. אין ספק שפתיחת הבלוג היתה אחת ההחלטות…