Sale: Debenhams

מאוד התרכזנו בימים האחרונים ביריד המדהים יפה בכל צורה (מי שעוד לא הלכה – מחר הזדמנות אחרונה!) אבל במקביל עלה סייל מעולה באחת מחנויות…