eBay Finds: Springtime Edition

אז היום הראשון של האביב היה לפני יומיים, ובקרוב פסח בא עלינו לטובה. ומה מתאים יותר לתקופה הזו מאשר פרחים וצבעוניות בהירה ואביבית? הפוסט…